Miljøgodkendelse

Bladt Diesel motorer er miljøgodkendte.

Miljøstyrelsens tilsyn i Bella Center 18. marts 2011

Kære Peter Bladt

Tak for fremsendelse af dansk overensstemmelseserklæring for motor 46 HK BLADT DIESEL, serienummer 01100108, som Miljøstyrelsen førte tilsyn med den 18. marts. Erklæringen kan hermed betragtes som godkendt af miljøstyrelsen.

Da du endvidere dags dato har fremsendt dansk instruktionsbog inklusiv monterings- og vedligeholdelsesvejledning for den tilsete motor, har du dokumenteret, at du har de dokumenter, der kræves i Bekendtgørelse 1535 af 22/12/2004 vedrørende støj- og luftemissioner fra fritidsfartøjer.

Som nævnt i tidligere brev dags dato er tilsynssagen afsluttet.

Med venlig hilsen

Jesper Forup Stubkjær
Miljøstyrelsen, Miljøteknologi
Direkte tlf: (+45) 72 54 43 03
Fax: 33 32 22 28
E-post: jestu@mst.dk