Garanti

Siden den 1. januar 2019 er garantien for alle BLADT DIESEL kernemotorer 5 år. Ud over disse fremragende garantibetingelser tilbyder Bladt Diesel også et meget godt servicenetværk og billige og hurtigt tilgængelige reservedele og sliddele.

Artikel 1 | 1.1.1 Denne garanti ydes af BLADT DIESEL Danmark.
Artikel 2 | 2.1. Garantien gælder kun for produkter, der leveres af BLADT DIESEL.
Artikel 3 | 3.1. For at opnå garantien for motorer skal den underskrevne serviceplan fra brugermanualen indsendes for at matche det tidligere kilometertal.
Artikel 4 | 4.1. Garantien ydes til den første ejer. Garantien kan overføres fuldt ud til en ny ejer med den resterende tid. Ændringer af anlægget eller produkterne medfører, at garantien bortfalder.
Artikel 5 | 5.1. BLADT DIESEL garanterer kvaliteten af det leverede produkt og alt tilbehør, der leveres sammen med produktet. Mangler skal udbedres af BLADT DIESEL eller dets tilknyttede virksomheder ved enten at udskifte eller reparere den defekte del. Den pågældende reparation skal foretages på et sted, som BLADT DIESEL har valgt.
Artikel 6 | 6.1 Garanti- og garantiperioden begynder fra datoen for levering til den første ejer/slutbruger. Motoren skal være i drift senest 6 måneder efter leveringen.
Artikel 7 | 7.1. BLADT DIESELs skibsdieselmotorer til ikke-kommerciel brug i fritidsfartøjer OG til professionel brug er garanteret ud over gældende lovgivning mod alle defekter i materiale og/eller konstruktion, samt for støbning af cylinderhoved, krumtapaksel, knastaksel, svinghjulshusstøbning, styretøj(er) og plejlstænger i en periode på 60 (tres) måneder eller i højst 1500 (tusind fem hundrede) arbejdstimer. Alt efter hvad der indtræffer først.
Artikel 9 | 9.1 Den internationale garantiperiode for motordele og tilbehør er 12 (tolv) måneder fra fakturadatoen. Dele, der er nødvendige til regelmæssig vedligeholdelse, og sliddele er ikke omfattet.
Artikel 10 | 10.1 Åbenlyse mangler skal straks og senest inden for fem dage skriftligt anmeldes til BLADT DIESEL-forhandleren, -distributøren eller -importøren.

10.2 Alle garantikrav fortabes, hvis:

 • produktet eller en komponent er blevet brugt til en anden anvendelse end den, der er angivet i specifikationen.
 • produktet eller en del er blevet monteret eller installeret forkert.
 • fejlen skyldes normal og forventet slitage.
 • betingelserne vedrørende drift, vedligeholdelse og reparation ikke er blevet overholdt.
 • regelmæssig vedligeholdelse er ikke blevet udført af en autoriseret BLADT DIESEL-forhandler.
 • produktets udformning eller tilpasning er blevet ændret uden BLADT DIESEL's samtykke.
 • produktet er blevet anvendt til et andet formål end det, som det er beregnet til.
 • der er blevet monteret dele, der ikke er originale.
 • fejlen ikke er blevet rapporteret skriftligt til forhandleren, OEM (Original Equipment Manufacturer) eller BLADT DIESEL inden for 14 dage efter, at fejlen er blevet opdaget.

10.3 Garantien dækker ikke:

 • Fejl, der ikke skyldes materiale- eller konstruktionsfejl.
 • Fejl forårsaget af: normal slitage, indvendigt eller udvendigt snavs, rust og malingsskader, frysning, overophedning, overbelastning eller forkert brug.
 • Skader under transport, distribution eller opbevaring.
 • Reparationer udført af et uautoriseret servicecenter.
 • Materialer eller procedurer, der anvendes på ejerens anmodning.
 • Inspektioner eller lignende professionel rådgivning udført uden forudgående skriftligt samtykke fra BLADT DIESEL.
 • Dele, der er udsat for slitage, såsom filtre, pakninger, injektorer, smøremidler, termostater, maling, slanger, børster, gløderør, drivremme og pumpehjul.
 • Følgeskadeomkostninger i forbindelse med overskudsdeling, transport, rejse eller indkvartering, tidstab, tab af ejendom, tab af brug eller afholdte omkostninger ved produktet, kranomkostninger, fortøjnings- eller løfteomkostninger, skader som følge af personskade eller tab af ejendom.

Artikel 11 | 11.1 Et garantikrav kan kun fremsættes af forhandleren eller returneres til BLADT DIESELs serviceafdeling inden for 14 dage efter, at produktet er blevet taget i brug.